Over ons

Duurzaam vervoer

Duurzaamheid heeft voor ons hoge prioriteit. Dit uit zich onder andere in de opties in duurzaam vervoer die wij bieden. Geldt dit ook voor uw bedrijf en wilt u het imago van uw bedrijf consistent doorvoeren in het vervoer? Vraag een offerte aan voor een (Meester)directie- of privéchauffeur.

Vraag een offerte
aan voor een
(Meester)directie-
of privéchauffeur.

Offerte aanvragen

Onze inzet op duurzaam vervoer komt voort uit onze persoonlijke motivatie om vervuiling tegen te gaan. Wij voelen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Onze auto’s zijn daarom elektrisch aangedreven en waar mogelijk hybride. Met onze hybride voertuigen kunnen wij emissievrij rijden. Dit betekent dat onze auto’s geen schadelijke stoffen uitstoten. Door duurzaam vervoer hopen wij een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de uitstoot. Wij streven ernaar om als een van de eerste vervoerders volledig elektrisch te rijden.

  • Emissievrij rijden
  • Eén met uw bedrijfsimago
  • Duurzame toekomst